Kunst på tvers - nettverk for kunstvener

Oddvar Torsheim og Geir Hjetland var med då Kyra vart montert på Sanden. Foto: Arne Kleiva

Oddvar prøver Kyra hjå Sunnfjord industri & Sveiseservice.

Måleriet "Nedkomsten" frå 1972 er grunnlaget for skulpturen Kyra.

 

Oddvar Torsheim framfor kalvane som ungar har dekorert til ære for 75-årsjubilanten under Vevringutstillinga i september.

Oddvar i spissen for ku-paraden på veg mot Kyra. Ungar i barnehagar og skular hadde dekorert 75 minikyr for å heidre kunstnaren på 75-årsdagen! Foto: Arne Kleiva.

 

 

15.1.2014

 

Vegen vidare

 

Kyra er på plass og er mest som ny kvar dag, med skiftande ver og ljos. Kunst på tvers vil samle trådane og sjå framover. Kva er neste prosjekt og kunstoppleving? Vi inviterer alle interesserte og engasjerte til møte på Dalen Næringssenter (Kalland i Naustdal) tysdag den 21.januar kl. 18.00 for å gjere opp status og legge planar. Vi har sett opp Kunst i Dalen som tema? Kva med bodiar ved ei strengbru over Nausta ved Slettemark?

 

 

7.11.2013

 

Tusen takk!

 

 

Tusen takk til alle som var med å gjere Kyra mogleg! Takk til dei som gav pengar, til dei som gjorde dugnad for å få mange med og til dei som gjorde jobben med å lage skulpturen og alt som skulle til for å få den på plass!

Så langt vi veit no er også det økonomiske i orden. Men om det er nokon som ynskjer å vere med, så tek vi mot og markerer at det er støtte til Kyra. For Kunst på tvers går vidare og tenkjer nye kunstopplevingar!

 

 

 

4.11.2013

 

Magisk!

 

Då Oddvar med hjelp av Geir Hjetland tek av presenningen og Kyra kjem til syne, bryt sola gjennom skylaget. Og det går eit sukk gjennom folkemengda som har møtt opp for å vere med på avdukinga. -Magisk, seier mange. Samstundes flyg det også ei havørn over øya på Sanden. - Det må vere Kjartan som vil sjå at alt er i orden, seier Oddvar.

Det var mykje folk, ungar og vaksne som var med på avdukinga og bursdagsselskapet. Med det er ideen frå 70-årsselskapet til Oddvar sett ut i livet! Budeia har fått ei Kyr.

Tusen takk til alle som har vore med å gjere ideen til røyndom! Det meste er mogleg!

 

 

31.10.2013

 

Kyra er på plass!

 

I dag vart Kyra frakta frå Sunnfjord Industri og Sveiseservice på Byrkjeflot til Sanden i Naustdal og montert på fundamentet! Alt gjekk etter planen og vart fylgd av båe kunstnarane, Oddvar Torsheim og Geir Sverre Hjetland.

 

 

 

 

 

 

 

 

Mykje folk var med då Oddvar Torsheim fekk overlevert folkegåva til 75-årsdagen! Foto: Arne Kleiva

Ei folkegåve til Oddvar!

 

Oddvar Torsheim har gledd mange med kunsten sin gjennom over 50 år! Han har skildra og kommentert på sin måte, med måleri, teikning og fleire andre uttrykk. Den 2. november fyller Oddvar 75 år! Kunst på tvers inviterer alle interesserte til å vere med på ei gåve til Oddvar på dagen. Vi ynskjer å reise ein skulptur av ei ku med kalv på Sanden i Naustdal. Kyra er henta frå eit måleri av Oddvar frå 1972. Her er oppmodinga om å vere med:

Oppropet

 

Produksjonskostnadene er rekna til om lag 550.000kr. Av dette er dugnad 100.000kr. Førde og Naustdal kommune er søkt om 100.000kr. Både Sogn og Fjordane fylkeskommune og Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane er med. Og etter kvart mange einskildpersonar og verksemder.

 

Dei som vil vere med kan betale direkte til Kunst på tvers v/Åsmund Berthelsen - kontonummer 3705.15.02389

 

Kontaktinformasjon: E-post: aa-berth@online.no Mobil: 93237073

 

Pr 1. Januar 2014 har det kome inn om lag 480.000 kr, og mange har gjort dugnad eller støtta på annan måte. Desse er med:

Åsmund Berthelsen, Naustdal

Camilla Voss, Naustdal

Laila Claussen, Naustdal

Linda Eide, Bergen

Torhild Isaksen, Naustdal

Roar Guldbrandsen, Førde

Ellen Indrebø, Førde

Magni Øvrebotten, Naustdal

Jakob Thingnes, Naustdal.

Arild Stubhaug, Røyken

Tom Farsund, Førde

Elsa Horne, Flora

Ivar,Siw og Sigve Longvastøl, Naustdal

Audgunn Oltedal, Bærum

Ann-Sylvi Nyrud,Førde

Odd Øverøyen, Flora

Oddbjørg og Ståle Sørbotten, Førde

Kathrine Kloppen, Bergen

Magni Melvær, Åmot

Per Anders S. Storegjerde, Naustdal

Sogn og Fjordane Fylkeskommune

Naustdal SV, Naustdal

Ingvild Stedje, Oslo

Sigyn Melvær Sunde, Førde

Anders Voss Thingnes, Naustdal

Randi og Egil Melvær, Flora

Alf-Jørgen H. Tyssing, Sykkylven

A til Å Grafisk Design og Media,

Flora

Svein Nord Kristiansen, Bergen

Per Kristiansen, Flora

Toril Bruvik, Førde

Are Fjellestad, Flora

Jonas Helge Torsheim, Jølster

Anna Skadal og Sigmund Jonstad, Førde

Therese Helland og Kjetil Ullaland, Naustdal

Jens Boge, Tromsø

Ingrid og Atle Kringlen, Naustdal

Atle Hamar, Jølster

Steinar Holstad, Volda

Petter Leirhaug, Førde

Mari Jonstad Leirhaug, Førde

Ole Alvsvåg, Askvoll

Arne Kringlen, Naustdal

Øygunn Kringlen, Naustdal

Henning Rivedal, Leikanger

Målfrid og Sigmund Svoen, Naustdal

Joar Stegane, Naustdal

Randi Kirkebø og Jostein Nyfløtt, Gausdal

Oddvinn Kringlen, Naustdal

Liv Judit Straume, Førde

Jan Hindøy,Naustdal

Jorunn H. Torsheim og Pål Bråtelund, Oslo

Daniel Bråtelund Torsheim, Oslo

Jacob Bråtelund Torsheim, Oslo

Leiv Sølvberg, Naustdal

Eva Røyrane, Bergen

Naustdal Lutefisklag, Naustdal

Olav Birkeland, Naustdal

Sparebankstiftinga Sogn og Fjordane

Hanna Thingnes, Naustdal

Bjørg Sannes og Arne Kleiva, Naustdal

Reidar Andreas Knapstad, Førde

Midtredalen Bygdekvinnelag, Naustdal

Sissel Leikanger, Naustdal

Bjørg Styve Litlere og Jan Tandle, Naustdal

Ranveig og Olav Reiakvam,Naustdal

Peter Sele, Lier

Ann Lisbeth Lesto og Runar Hovland, Naustdal

Einar Eimhjellen, Naustdal

Dag og Tid, Oslo

Kari Rasmine Vik, Førde

Randi Anne Lykkebø, Naustdal

Reidun og Willy Nordheim, Naustdal Bilskadesenteret, Førde

Naustdal Bensin og Service, Naustdal

Anne Marit Sølvberg Rygg, Naustdal

Olav Aamot, Naustdal

Johan Bengtsson, Førde

Dagny Gjelsvik, Førde

 

Inger og Magne Gamlestøl, Naustdal

Gudrun Herstad, Naustdal

Tarjei Øvrebotten, Oslo

Åshild Øvrebotten, Fusa

Hanna Sandven Øvrebotten, Fusa

Sofia Sandven Øvrebotten, Fusa

Tom M. Hetland, Bryne

Elsa og Arve Sandal, Førde

Elin J Schei Stuhaug, Naustdal

Erna Rivedal og Atle Hellevik, Askvoll

Diesel Elektro, Førde

Karl Kristian Langeland, Oslo

Kaare Solhjell, Oslo

Trude Brosvik, Gulen

Jon Barlund, Jølster

Hans-Tore Bjerkaas, Tingvoll

Arne Eithun, Sogndal

Karin Johnsen og Kjell Årseth, Jølster

Stein Oltedal, Naustdal

Erling Hagen, Førde

Arne Øvrebotten, Bremanger

Torodd Fagerheim, Fjaler

Helene Vejlskov Vie, Førde

Roger Andre Lien, Naustdal

Magnhild Arstein og Mikkel Martens, Oslo

Farsund & Naustheller AS, Førde

Britt Slettemark og Johnny Følling, Naustdal

Margaret Ness Solheim, Førde

Turid Kleiva, Nord Fron

Nils R. Sandal, Gloppen

Naustdal Mållag, Naustdal

Svein Lundevall, Stryn

Kjersti Sandal, Oslo

Agnete Haaland og Erling Borgen, Oslo

Katrine Sele, Jølster

Inger Auflem, Jan Rune Flølo og Silje Auflem Flølo, Naustdal

Sylfest Lomheim, Kristiansand

Margunn Lien, Naustdal

Steinar Berthelsen, Rollag

Inge Kjell Holme, Sogndal

Kari Grov, Fjaler

Asbjørn Geithus, Gloppen

Vernegruppa for Nausta, Naustdal

Steinar Ness og Eli Berge Ness, Gaular

Instedalen Bygdekvinnelag, Naustdal

Bernt Baltzersen, Ålesund

Nora Kirkbak, Ålesund

Anne Karin Høgelid, Naustda

Helga Hjetland, Høyanger

Finn Tokvam, Bergen

Eli Grete Høyvik, Balestrand

Oddvar Flæte, Leikanger

Gro Hagenes, Førde

Ingvill Sannes, Lillehammer

Per-Magne Bell, Gaular

Einar Oltedal, Arendal

Erna Presttun, Naustdal

Siv Oltedal og Rolv Lyngstad, Bodø

Trond Ueland, Førde

Amund, Tord og Einar Thomassen Sele, Lier

Annielle Litlere, Sverige

May Berthelsen, Seljord

Ragnhild Mork, Førde

Synnøve Kvile, Bergen

Norodd Bruflot, Naustdal

Fredrik Hope, Gloppenl

Vevringutstillinga, Naustdal

Ingvild Grane, Nikolai Bergstrøm og Iben Grane Bergstrøm, Oslo

Sylvi Lem, Vågsøy

Sunnfjord Optikk AS, Førde

Marit Thingnæs, Naustdal

Randi Indrebø, Førde

Selja Forlag AS, Førde

Harald Thingnes, Oslo

Mariann Klopstad Nielssen, Naustdal

Dagrunn Thingnes, Jølster

Magnus Grimset, Naustdal

Ola Dag Thingnes, Naustdal

Eldrid Lunden, Bø i Telemark

Kari og Sigurd Vengen, Gloppen

Inger-Margrethe og Frank-Rune Ås, Naustdal

Raudt, Naustdal

Norunn Ida Heilevang, Førde

Hjørdis Sigbjørg Heilevang, Førde

Ingunn Aud Gardner, USA

Familien Annlaug Birkeland, Naustdal

 

Åse Marie Helgheim Thingnes, Naustdal

Eilov Runnestø, Oppegård

Turid og Olav Øygard, Førde

Gry Molvær og Kristofer Hivju, Oslo

Marit Olaug Kaasen, Naustdal

Instedalen krins, Naustdal

Jan Olav Fretland, Lærdal

Sveinung Heiberg Strand, Seljord

Brit Bell, Førde

Solfrid Nigar, Sandefjord

Olaug Nilssen, Bergen

Magne Aardal, Jølster

Karoline Skaflestad, Naustdal

Signe og Jon Christian Brynildsen, Oslo

Noregs Mållag

Bjørn-Are Vollstad, Førde

Anne Kristin Kleiven og Ståle Itland. Naustdal

Linda Angvik og Jørn Helgheim, Naustdal

Bjarte Erdal, Naustdal

Geir Løkke Tomassen, Naustdal

Sturle Melvær Sunde og Karin Buvig, Flora

Britt Iren Tefre, Bergen

Britt og Bjørn Vollstad, Førde

Inger Marie og Ivar Sægrov, Jølster

Jonhild og Trygve Ramsdal, Naustdal

Helga Langeland og Jan Petter Sæbø, Naustdal

Oddrun Øvrebotten, Gaular

Asbjørg Ormberg, Luster

Erling Sande, Gloppen

Harald Kvame, Naustdal

Aud Oddfrid Erle, Førde

Ståle Fimland, Naustdal

Mariann Holsen, Førde

Runar Gjelsvik og Merete Tollefsen, Oslo

Rune Møklebust, Bergen

Elin Helgheim, Bergen

Halvor Folgerø, Bergen

Knut og Alvar Sunde Buvig, Flora

Odin, Loke, Ask og Eik Melvær Norstrand, Førde

Knut Åge Teigen, Luster

Harald Eikenes, Førde

Ottar Grepstad, Volda

Heidi Grande Røys, Flora

Rikken Richard Andersen, Førde

Herdis Follevåg, Oslo

Reidun og Erling Koksvik, Naustdal

Reidun Øvrebotten, Bremanger

Jo Heinum, Oslo

Bjørn Nesse Hunderi, Oslo

Magni Hjertenes Flyum og Alfred Bjørlo, Eid

Hildur Thingnes, Førde

Astrid Kalstveit, Førde

Naustdal kommune, Naustdal

Magnhild Sørbotten, Oslo

Magnar Brandseth, Skogn

Jostein Aardal, Namdalseid

Bjørn Bygstad, Naustdal

Sylvi Storhaug, Flora

Liv Muladal, Førde

Torleik Stegane, Flora

Ingrid Opdøl, Flora

Erna Kirsten Halrynjo,Vik

Alv Reidar Dale, Oslo

Svein Thingnes, Naustdal

Kariin og Arne Bråtelund, Hamar

Rolf Losnegård, Askvoll

Sigbjørn Sørbotten, Oslo

Voss kunstlag, Voss

Trond og Anita Falkenstein, Naustdal

Ragnar Hovland, Oslo

Anne Mette Hjelle og Dag Solheim, Førde

Sunnfjord Hotell, Førde

Ingebjørg Erikstad, Førde

Sigrid Terese Moldestad, Bergen

Målfrid og Gunnar Haveland, Førde

Viggo Leikanger, Naustdal

Naustdal Bonde- og Småbrukarlag, Naustdal

Marit og Magn Jarl Stubhaug, Naustdal

Sigrun Sandvik, Selje

Oddveig Sollid, Naustdal

Siri og Vidar Ødelien, Førde

Traute Dvergsdal, Førde

 

Terje Fjellestad, Naustdal

Sigbjørn & Dagrunn Folkestad, Naustdal

Cecilie Wilhelmsen, Volda

Anne K og Morten Nordsveen, Hamar

Mads og Eirik Nordsveen, Hamar

Ruth Agnes Gjelsvik, Naustdal

Oddbjørn Haugen, Bergen

Arild Langedal og Kristi Marie Skrede, Oslo

Naustdal Arbeidarparti, Naustdal

Kari Laila Skrede, Eid

Solbjørg Flåm, Førde

Rolv Haugland, Naustdal

Byggteam AS, Førde

Håkon Myrvang, Naustdal

Hans Jakob Reite og Karen Helga Maurstig, Førde

Andrine Ekreskar Ullaland, Naustdal

Anniken Ekreskar Ullaland, Naustdal

Randi og Sigbjørn Holsen, Flora

Naustdal og Horstad Bygdekvinnelag, Naustdal

Grethe og Jetvard Kalland, Naustdal

Naustdal Bondelag, Naustdal

Thea Ullmann, Skien

Jesper Edvardsen, Oslo

Øyvind Edvardsen og Tone Ullmann,Oslo

Aase Marie Hilde, Naustdal

Eli Marie Ulvestad, Oslo

Geir Fjellestad, Skedsmo

Førde Mållag, Førde

Frode Halrynjo Sunde, Bergen

Arvid Halrynjo, Stavanger

Ole Gunnar Krakhellen, Solund

Lillian Førland og Ove Erdal, Naustdal

Ivar Horstad, Naustdal

Kjersti Mjør og Steinulf Tungesvik, Bergen

Skald A/S, Leikanger

Tilsette på rådhuset, Årdal

Kristin Bløtekjær, Trondheim

Ørjan Stubhaug, Sør-Varanger

Christian Sandven, Fusa

Åse Erdal, Brussel

Sogn og Fjordane Mållag

Naturvernforbundet, Førde

Ivar Buvarp Torp, Førde

Elin Haugen og Jan Herstad, Naustdal

Åshild Kjelsnes, Flora

Kjersti Reiakvam Vasset, Naustdal

Vibeke Ravnøy og Eirik Ulvnes, Naustdal

Martin Buvarp Toft, Stavanger

Familiane Erdal, Grimset, Klopstad og Indrekvam

Sandens Venner, Naustdal

Geirmund Henjum, Oppegård

Espeland/Stokkebekk, Naustdal

Magni og Bertel Fitje, Naustdal

Anne Karin Hamre, Sogndal

Rigmor Frøyen, Naustdal

Arnstein Mygland, Førde

Dag Arve Savland, Førde

Else Tefre og Jørn Birkeland, Naustdal

Nei til EU Sogn og Fjordane

Kjell Klopstad, Naustdal

Bjørg Meek, Naustdal

Nils Gjerland, Førde

Inger Marie Hadland og Gunnstein Brakestad, Førde

Martin Vefring Ullaland, Naustdal

Kristine Vefring Ullaland, Naustdal

Anna Elisa Tryti og Egil Sunde, Bergen

Anne Katrin Torsheim Holmøy og Rune Holmøy,Oslo

Kjartan Krognes, Naustdal

Per K. Veien, Naustdal

Naustdal Dampbakeri, Førde

Oddvar Helgås, Naustdal

Kirsti Eklund, Årdal

Kjellaug og Hallstein Erdal, Naustdal

Fam. Haugsbø/Herstad, Gaular

Gerd Torunn og Einvald Osland, Førde

Tone Hjelle Cirotzki, Naustdal

Dag Øyen, Førde

Anne Marie og Kjartan Sandal, Jølster

Trude Skarvatun, Førde

Margun Gimmestad, Seljord

Jørund Aarestad, Oslo

Naustdal Venstre

Rune Bruflot, Bergen

Arild Grytten, Naustdal

Jack Ingebrigtsen, Flora

Sunnfjord Betong, Førde

Naustal Elektro, Naustdal

Reiakvam Rørservice, Naustdal

Naustdal Sogelag, Naustdal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kven er vi?

 

Vi er eit nettverk av kunstinteresserte personar i Naustdal og Førde. Fleire av oss har vore med å skipe til utstillingar og andre kunstarrangement. Særleg har vi vore aktive i samband med feiringa av Slettemark og Torsheim sine åremålsdagar. Det var då vi feira 70-årsdagen til Torsheim at ideen om "Kyra" vart lansert

 

Om Kunst på tvers

Kunstnarane

Oddvar Torsheim og Geir S. Hjetland på Øya som er eit av alternativa for plassering av skulpturen. Torsheim er opphavet til den trespena kyra med sitt måleri "Nedkomsten" frå 1972 då prinsesse Märtha Louise vart fødd. Hjetland laga i 2010 modell av kua og har beskrive materialbruk og fargar. Produksjon og oppsetting av "Kyra" er kostnadsrekna til 600.000kr. Vi har fått tilbod på både produksjon av kua (stål) og kalven (aluminimum) I tillegg er det kostnader med transport, fundament og montering.

 

Om Kyra

Om Oddvar Torsheim

Om Geir S. Hjetland

 

Copyright © All Rights Reserved